ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΑΡΑ ΜΟΥ ! *

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato


ναστάσεως μέρα, λαμπρυνθμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα. κ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί κ γς πρός ορανόν Χριστός Θεός μάς διεβίβασεν, πινίκιον δοντας.


(*) Φράση πού συνήθιζε νά λέει ὁ Ἁγ. Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ.