ΗΣΑΪΑΣ 24, 4 -6…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

(NEW NASA/CSA MONITOR PROVIDES GLOBAL AIR POLLUTION VIEW FROM SPACE)

“Ἡ γῆ πενθεῖ μαραίνεται. ὁ κόσμος ὅλος φθείρεται, διαλύεται. ὁ οὑρανός καί ἡ γῆ καταρρέουν. Ἡ γῆ ἀπό τούς κατοίκους της μολύνθηκε, γιατί τούς νόμους παραβῆκαν, τίς ἐντολές τίς καταπάτησαν, ἀθέτησαν καί τήν αἰώνια διαθήκη. Γι αὐτό ἡ κατάρα κατατρώει τήν γῆ κι οἱ κάτοικοι της τιμωροῦνται.” (Ησ. 24, 4 – 6)
Δεῖτε ἐδῶ: Ἡ μόλυνση σέ κίνηση ἀπό δορυφόρο τῆς Nasa