ΠΙΣΤΟΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

Εἶναι σίγουροι πώς ὁ Χριστός γεννήθηκε μέ τό «παλαιό». Πώς ὅλοι ξεπουλᾶνε τήν Ὀρθοδοξία. Διαβάζουν τά σημάδια, ἐρμηνεύουν τίς προφητεῖες, πολεμοῦν τό 666 καί ἀνακαλύπτουν τόν Ἀντίχριστο. Δέν ἀγοράζουν τρόφιμα μέ barcode. Στά μοναστήρια τους κάνουν συνεχῶς ἐξορκισμούς. Πιστεύουν πώς γιά ὅλα φταῖνε οἱ Ἐβραίοι καί πώς ὅποιος δέν εἶναι μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο θά πάει στήν κόλαση. Θεωροῦν πώς τά παντελόνια στίς γυναῖκες εἶναι ἀνήθικα. Πώς ὅτι προέρχεται ἀπό τήν Δύση εἶναι σατανικό, χωρίς αὐτό νά τούς ἐμποδίζει κάθε τόσο νά ἀναμασοῦν διάφορες Ἀμερικανικῆς προελεύσεως συνομωσιολογίες (βλέπε πιό πάνω). Φοβίζουν καί μπερδεύουν τούς ἁπλούς ἀνθρώπους μέ τίς ἀπειλές καί τίς θεωρίες τους.
Μιλοῦν για παράδοση καί πατέρες ἐρμηνεύοντάς τους ὅπως θέλουν καί πάνω ἀπ’ ὅλα νομικά, καί θυμίζουν τούς ὁμολόγους τους φονταμενταλιστές σ’ ὅλο τόν κόσμο καί σέ ὅλες τίς θρησκεῖες. Καῖνε βιβλία (ὅπως οἱ Ἱεροεξεταστές τόν Μεσαίωνα) ὅταν νομίζουν ὅτι προσβάλουν τήν Ὀρθοδοξία, δυσφημίζοντας ἔτσι τήν Ἐκκλησία καί… διαφημίζοντας τά βιβλία αὐτά.

Τό ὅτι φταῖμε καί μεῖς πού τόσοι ἄνθρωποι ἀκολουθοῦν τίς παλαιοημερολογίτικες ὁμάδες εἶναι γεγονός. Ἄν δέν δίναμε ἀφορμές μέ διάφορα «παρατράγουδα», θά ἐπηρέαζαν λιγότερο κόσμο. Διαβᾶστε τί ἔλεγε γι αὐτούς ὁ μακαριστός γέροντας Παΐσιος:

«Καί ἐμεῖς βέβαια ἐδῶ στό Ἅγιον Ὄρος μέ τό παλιό πᾶμε. Ἀλλά εἶναι ἄλλη περίπτωση. Εἴμαστε ἐνωμένοι μέ τήν Ἐκκλησία, μέ ὅλα τά Πατριαρχεῖα, καί μ’ αὐτά πού ἔχουν τό νέο ἡμερολόγιο καί μ’ αὐτά πού ἔχουν τό παλιό ἡμερολόγιο. Ἀναγνωρίζομε τά μυστήριά τους καί αὐτοί τά δικά μας. Οἱ ἱερεῖς τους συλλειτουργοῦν μέ τούς ἱερεῖς μας. Ἐνῶ αὐτοί οἱ καημένοι ξεκόπηκαν. Οἱ περισσότεροι καί εὐλάβεια ἔχουν καί ἀκρίβεια καί ἀγωνιστικότητα καί ζῆλο Θεοῦ. Μόνο πού εἶναι ἀδιάκριτος, «οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν». Ἄλλοι ἀπό ἁπλότητα, ἄλλοι ἀπό ἀμάθεια, ἄλλοι ἀπό ἐγωισμό, παρασύρθηκαν. Θεώρησαν τίς 13 μέρες θέμα δογματικό καί ὅλους ἐμᾶς πλανεμένους, καί ἔφυγαν ἀπό τήν Ἐκκλησία… Καί αὐτοί οἱ λίγοι πού ἔμειναν, ἔγιναν, δέν ξέρω καί ἐγώ, πόσα κομμάτια. Καί ὅλο καί κομματιάζονται καί ἀλληλοαναθεματίζονται καί ἀλληλοαφορίζονται καί ἀλληλοκαθαιροῦνται. Δέν ξέρεις πόσο ἔχω πονέσει καί πόσο ἔχω προσευχηθεῖ γι’ αὐτό τό θέμα. Χρειάζεται νά τούς ἀγαπᾶμε καί νά τούς πονᾶμε καί ὄχι νά τούς κατακρίνουμε, καί πιό πολύ νά προσευχόμαστε γι’ αὐτούς νά τούς φωτίσει ὁ Θεός, καί ἄν τύχει καμιά φορά καί μᾶς ζητήσει κανείς μέ καλή διάθεση βοήθεια, νά λέμε καμιά κουβέντα». Ἀπό τό βιβλίο «Βίος γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου», Ἱερομονάχου π. Ἰσαάκ. (+)