ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato


Ἀναζητῶ μιάν ἀκτή νά μπορέσω νά φράξω μέ δέντρα ἤ καλάμια ἕνα μέρος τοῦ ὁρίζοντα. Συμμαζεύοντας τό ἄπειρο, νάχω τήν αἴσθηση: ἤ πώς δέν ὑπάρχουνε μηχανές ἤ πώς ὑπάρχουνε πολύ λίγες. ἤ πώς δέν ὑπάρχουνε στρατιῶτες ἤ πώς ὑπάρχουνε πολύ λίγοι. ἤ πώς δέν ὑπάρχουνε όπλα ἤ πώς ὑπάρχουνε πολύ λίγα, στραμμένα κι αὐτά πρός τήν ἔξοδο τῶν δασῶν μέ τούς λύκους. ἤ πώς δέν ὑπάρχουνε ἔμποροι ἤ πώς ὑπάρχουνε πολύ λίγοι σέ ἀπόκεντρα σημεία τῆς γῆς ὅπου ἀκόμη δέν ἔγιναν ἀμαξωτοί δρόμοι. Τό ἐλπίζει ὁ Θεός πώς τουλάχιστο μές στούς λυγμούς τῶν ποιητῶν δέν θά πάψει νά ὑπάρχει ποτές ὀ παράδεισος.
Νικηφόρος Βρεττάκος – Ένας μικρότερος κόσμος