ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato

…Χριστοδούλου Ἀρχιερέως καί ὑπέρ ἰάσεως αὐτοῦ. Ἀμήν.