ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ…

Στα Άρθρα by taxiarhes-moschato


Καί γιά νά ξεκινήσουμε καλά αὐτή τήν διαδρομή στό διαδίκτυο, νά εὐχηθοῦμε ὅλοι νά’χουμε τήν εὐχή τοῦ Ἁγίου μας:

” Καί πάντα εὔχομαι ὅλοι νά ἀγαπήσουν τό Θεό, πού εἶναι τό πᾶν, γιά νά μᾶς ἀξιώση νά μποῦμε στήν ἐπίγειο ἄκτιστη Ἐκκλησία του. Γιατί ἀπό ἐδῶ πρέπει νά ἀρχίσουμε. Ἐγώ πάντα εἶχα τήν προσπάθεια νά προσεύχωμαι καί νά διαβάζω τούς ὕμνους τῆς Εκκλησίας, τήν Ἁγία Γραφή καί τούς βίους τῶν Ἁγίων μας καί εὔχομαι καί ἐσεῖς νά κάνετε τό ἴδιο. Ἐγώ προσπάθησα μέ τή χάρι τοῦ Θεοῦ νά πλησιάσω τόν Θεό καί εὔχομαι καί σεῖς νά κάνετε τό ἴδιο”(ἀπό τήν πνευματική του διαθήκη).